Termomodernizacja Ostoi

Obecnie w naszej placówce ma miejsce termomodernizacja budynku.

Przedmiotem inwestycji w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach jest:

1) docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

2) izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych schodów oraz ich remont

3) izolacja pozioma dziedzińca wraz z wymianą jego nawierzchni

4) drenaż wokół budynku wraz z kanalizacją deszczową

5) konserwatorskie prace remontowe elewacji

6) instalacja pompy ciepła na potrzeby zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

7) wymiana ogrodzenia wokół nieruchomości

Realizatorem inwestycji jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz domów pomocy społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

Okres realizacji inwestycji: 2022-2023 r.

Wartość inwestycji: 8.764.406,70 zł

(w tym wartość dofinansowania z RFPŁ: 6 300 000,00 zł) – dotyczy termomodernizacji Domów Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu.


Aktualności

PopularNE Informacje

Zabawy

Zabawy

W lutym w naszym Zamku odbyły się trzy zabawy karnawałowe
Podziękowania

Podziękowania

Mieszkanki i pracownicy DPS " Ostoja " w Sośnicowicach z całego serca dzięk...
Plan 2021

Plan 2021

W styczniu na walnym zgromadzeniu Terapii i Rady Mieszkańców powstał plan t...
Zamek żegna swojego Biskupa…..

Zamek żegna swojego Biskupa…..

Zamek żegna swojego Biskupa…..Z ogromnym smutkiem cała społeczność DPS "O...