Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA

Od przeszło 50 lat pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach realizują misję  DPS-u  pod kierownictwem Dyrektora. Bezpośrednio podlegają mu Główna Księgowa, Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, Kierownik działu administracyjno – gospodarczego oraz Samodzielne stanowiska.

 

Dział Ekonomiczny

Kompetencje i odpowiedzialność działu obejmują sprawy finansowe i ekonomiczne wynikające z obowiązujących przepisów, zespół księgowy dba o bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

Zapewnia mieszkankom usługi w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. Za każdorazowe przyjęcie nowej mieszkanki, przeprowadzenie wywiadu rodzinnego i badań psychologicznych, zapoznanie z prawami i obowiązkami oraz kwalifikację mieszkanki do odpowiedniej grupy odpowiadają pracownicy socjalni i psycholog. Zadania działu w zakresie terapeutycznym są realizowane w zespole terapii zajęciowej, w zakres działań tego zespołu wchodzi organizowanie zajęć terapeutycznych właściwych dla mieszkanek w ramach pracowni gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastycznej, muzykoterapii, haftu, teatru i chóru. Zadania działu w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej, specjalistycznej, rehabilitacji zdrowotnej i prawidłowego odżywiania  są realizowane w zespole medyczno – rehabilitacyjnym. W zakres działań tego zespołu wchodzi dbanie o profilaktykę zdrowotną mieszkanek. Cztery zespoły opieki realizują zadania działu w zakresie pielęgnacji i utrzymania higieny osobistej mieszkanek, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i intymności życia osobistego, karmienie osób niezdolnych do samodzielnego ich spożywania zapewnienie stałego rytmu dnia, tygodnia i roku, przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz dbałość o stan higieniczny i estetykę pomieszczeń w DPS.

 

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Głównymi zadaniami działu jest prawidłowe realizowanie działalności zaopatrzeniowej oraz gospodarki magazynowej, dokonywanie zleceń, zamówień oraz zakupów w myśl Ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentacji technicznej Domu, przestrzeganie gospodarki remontowej, koordynacja prac wykonawczych na rzecz domu przez osoby i instytucje obce oraz planowanie roczne i okresowe w zakresie wyposażenia inwestycyjnego i bieżącej eksploatacji urządzeń.


Stanowiska  samodzielne

Pracownik ds. kadr prowadzi dokumentację kadrowa pracowników DPS Ostoja, przygotowuje i przechowuje dokumentację o charakterze organizacyjnym, prowadzi dokumentację sprawozdawczą, koordynuje system kontroli zarządczej w jednostce oraz kontroluje dyscyplinę pracy pracowników.

Pracownik ds. analiz i kosztów weryfikuje gospodarkę przychodów i rozchodów,  prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczenia majątku jednostki oraz poszukuje możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania.