Get Adobe Flash player

Usługi opiekuńcze

 • pomoc mieszkankom w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych w optymalnym dla każdej z nich stopniu i zakresie, w szczególności
 • zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienie stałego rytmu dnia, tygodnia, roku (zgodnie z ramowym programem opieki)
 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych przy bezwzględnym szanowaniu godności prawa do intymności mieszkanek
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, min. profilaktykę przeciwodleżynową, unikanie odparzeń, przykurczów
 • wdrażanie do wyrobienia nawyków higienicznych i kultury sanitarnej
 • obserwacja stanu zdrowia mieszkańca
 • rozwijanie uczuć społecznych w zabawach, grach i codziennych zajęciach
 • umożliwienie zaspokajania potrzeby ruchu
 • nawiązywanie trwałych, przyjacielskich więzi z mieszkankami i ich akceptacja
 • porozumiewanie się słowne i bezsłowne – korzystanie z metod alternatywnych (Bliss, piktoramy, migi itp.)
 • zapewnienie zrównoważonej diety z uwzględnieniem stanów chorobowych

Wśród mieszkanek stosujemy następujące diety:

 • dieta normalna podstawowa
 • dieta papkowata
 • dieta półpłynna
 • dieta płynna
 • dieta lekkostrawna – niskotłuszczowa

Posiłki wydawane są przez personel kuchni z zachowaniem higieny, świeżości i temperatury potraw w następującym przedziale czasowym:

07:45 – 10:00  śniadanie

11:30 - 13:30   obiad

15:00 - 15:30  podwieczorek

18:00 – 20:00  kolacja

Usługi terapeutyczne

Terapia zajęciowa prowadzona w Domu ma na celu przede wszystkim usprawnianie i rewalidację mieszkanek. Aby to osiągnąć dostosowuje się metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych poszczególnych dziewcząt, motywuje i zachęca do aktywności.

Pracownicy działów prowadzą indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne. Zajęcia terapeutyczne prowadzą także pracownicy pierwszego kontaktu, psycholog i pedagodzy w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Plan taki opracowany jest przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy dla każdego mieszkańca indywidualnie i w miarę możliwości z jego udziałem.

Więcej…

Usługi medyczne

Mieszkanki Dps-u to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością  sprzężoną oraz cierpiące na wiele chorób psychosomatycznych. Wszystkie te zaburzenia wymagają odpowiedniego leczenia.

W placówce jest gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym to przez całą dobę dyżuruje pielęgniarka. Zamawia ona wizyty domowe lekarzy rodzinnych z miejscowego ośrodka zdrowia, organizuje i uczestniczy w konsultacjach specjalistycznych, wykonuje zlecenia lekarskie, udziela I-szej pomocy  w nagłych  przypadkach jak również  w stanach zagrożenia życia.

Zespół medyczny czynnie uczestniczy w posiedzeniach dotyczących planów wsparcia mieszkanek, rozpatrując aktualne potrzeby zdrowotne i podejmując próby ich zaspakajania. Prowadzi szkolenia na temat profilaktyki zdrowotnej jak również włącza mieszkanki i pracowników do przygotowanych programów zdrowotnych np. walka z nadwagą – aktywizacja ruchowa, itp.

W placówce zatrudniony jest lekarz psychiatra w niepełnym wymiarze godzin.

Usługi rehabilitacyjne

Na terenie placówki prowadzona jest stale rehabilitacja ruchowa. Fizjoterapeuci prowadzą ćwiczenia indywidualne i grupowe w sali rehabilitacyjnej oraz w sali doświadczania świata.

 

U mieszkanek wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • fizykoterapii – elektroterapia, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, inhalacje, naświetlanie lampą bioptrom.
 • kinezyterapii – UGUL, parapodium, trener równowagi, rotor kończyn dolnych i górnych, steper, rower treningowy
 • wodolecznictwo – kąpiele stosowane po zwichnięciach, działające p/bólowo.

 

W Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” Sala Doświadczenia Świata funkcjonuje od 1995 roku. Sala doświadczania świata wykorzystywana do stymulacji polisensomotorycznej, w zaburzeniach koncentracji uwagi, nadpobudliwości.

Głównymi celami sali jest:

 • relaksacja w warunkach , w których mieszkanka lepiej odbiera bodźce proste i złożone;
 • poprawa emocjonalności mieszkanek;
 • zwiększenie wrażliwości na bodźce docierające do systemu nerwowego, między innymi poprzez wyzwalanie odruchu orientacyjno – badawczego;
 • aktywizacja poprawiająca sprawność funkcjonalną mózgu.

Usługi edukacyjne

Mieszkanki realizują obowiązek szkolny  w  „Ostoi” poprzez zespół edukacyjno - terapeutyczny na poziomie gimnazjum w Szkole Przysposobienia do Pracy z siedzibą w Pyskowicach zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, a także w Zawodowej Szkole Specjalnej w Gliwicach.

Usługi religijne

W naszej placówce do tradycji należy kultywowanie świąt religijnych. Mieszkanki  „Ostoi” mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem. Przez cały rok część dziewcząt uczestniczy w nabożeństwach w sośnicowickim kościele lub w kaplicy placówki, a do osób, które nie mogą wstać z łóżka, ksiądz przychodzi do pokoju.

W niedzielę, o godzinie 14:00 odprawiana jest Msza św. w naszej kaplicy.

W ostatnich latach odbyły się pielgrzymki do Rud, na Górę Św. Anny i Kamienia Śląskiego,  do Lourdes, La Salette i Rzymu (audiencja u Ojca Świętego).

Współpraca z parafią św. Jakuba w Sośnicowicach przyczyniła się do współorganizacji Jarmarku Adwentowego, który na stałe wpisał się  w kalendarz imprez lokalnych.

Corocznie jesteśmy również gospodarzami tradycyjnego Spotkania opłatkowego, w którym uczestniczą przedstawiciele Powiatu, Gminy i władz kościelnych.


Usługi zaspakajające potrzeby bytowe mieszkanek

Usługi zaspakajające potrzeby bytowe mieszkanek

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach położony jest w centrum Sośnicowic przy ul. Kozielskiej 1 (droga w kierunku Kędzierzyna Koźla).

Budynek DPS to obiekt czterokondygnacyjny, wolnostojący, z poddaszem nieużytkowym, budynek podpiwniczony. Piwnice zaadaptowane na kotłownię, pralnię, kuchnię oraz magazyny spożywcze i chemiczne. Wyposażony w dźwig osobowy (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) i dźwig towarowy.

Dom znajduje się na działce o powierzchni 19873 m2,  na terenie której ciągną się ścieżki spacerowe, a wzdłuż nich drzewa i krzewy ozdobne stanowiące miejsce rekreacji dla mieszkańców.

Więcej…

Usługi socjalne

Do świadczonych usług socjalnych należy przede wszystkim:

 • przyjęcie nowego mieszkańca do DPS
 • prowadzenie dokumentacji mieszkanek
 • pomoc w unormowaniu spraw urzędowych, prawnych
 • naliczanie kosztów utrzymania
 • utrzymywanie kontaktów z rodzina mieszkanek
 • rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb
 • udział w aktywizacji mieszkańców
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 • odwiedzanie chorych mieszkanek przebywających w szpitalu
 • sprawienie pogrzebu