Usługi edukacyjne

Usługi edukacyjne
Mieszkanki realizują obowiązek szkolny  w  „Ostoi” poprzez zespół edukacyjno - terapeutyczny na poziomie gimnazjum w Szkole Przysposobienia do Pracy z siedzibą w Pyskowicach zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, a także w Zawodowej Szkole Specjalnej w Gliwicach.