Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

 • pomoc mieszkankom w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych w optymalnym dla każdej z nich stopniu i zakresie, w szczególności
 • zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienie stałego rytmu dnia, tygodnia, roku (zgodnie z ramowym programem opieki)
 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych przy bezwzględnym szanowaniu godności prawa do intymności mieszkanek
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, min. profilaktykę przeciwodleżynową, unikanie odparzeń, przykurczów
 • wdrażanie do wyrobienia nawyków higienicznych i kultury sanitarnej
 • obserwacja stanu zdrowia mieszkańca
 • rozwijanie uczuć społecznych w zabawach, grach i codziennych zajęciach
 • umożliwienie zaspokajania potrzeby ruchu
 • nawiązywanie trwałych, przyjacielskich więzi z mieszkankami i ich akceptacja
 • porozumiewanie się słowne i bezsłowne – korzystanie z metod alternatywnych (Bliss, piktoramy, migi itp.)
 • zapewnienie zrównoważonej diety z uwzględnieniem stanów chorobowych

Wśród mieszkanek stosujemy następujące diety:

 • dieta normalna podstawowa
 • dieta papkowata
 • dieta półpłynna
 • dieta płynna
 • dieta lekkostrawna – niskotłuszczowa

Posiłki wydawane są przez personel kuchni z zachowaniem higieny, świeżości i temperatury potraw w następującym przedziale czasowym:

07:45 – 10:00  śniadanie

11:30 - 13:30   obiad

15:00 - 15:30  podwieczorek

18:00 – 20:00  kolacja