Usługi rehabilitacyjne

Usługi rehabilitacyjne
Na terenie placówki prowadzona jest stale rehabilitacja ruchowa. Fizjoterapeuci prowadzą ćwiczenia indywidualne i grupowe w sali rehabilitacyjnej oraz w sali doświadczania świata.


U mieszkanek wykonywane są zabiegi z zakresu:

  • fizykoterapii – elektroterapia, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, inhalacje, naświetlanie lampą bioptrom.
  • kinezyterapii – UGUL, parapodium, trener równowagi, rotor kończyn dolnych i górnych, steper, rower treningowy
  • wodolecznictwo – kąpiele stosowane po zwichnięciach, działające p/bólowo.


W Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” Sala Doświadczenia Świata funkcjonuje od 1995 roku. Sala doświadczania świata wykorzystywana do stymulacji polisensomotorycznej, w zaburzeniach koncentracji uwagi, nadpobudliwości.

Głównymi celami sali jest:

  • relaksacja w warunkach , w których mieszkanka lepiej odbiera bodźce proste i złożone;
  • poprawa emocjonalności mieszkanek;
  • zwiększenie wrażliwości na bodźce docierające do systemu nerwowego, między innymi poprzez wyzwalanie odruchu orientacyjno – badawczego;
  • aktywizacja poprawiająca sprawność funkcjonalną mózgu.