Usługi religijne

Usługi religijne
W naszej placówce do tradycji należy kultywowanie świąt religijnych. Mieszkanki  „Ostoi” mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem. Przez cały rok część dziewcząt uczestniczy w nabożeństwach w sośnicowickim kościele lub w kaplicy placówki, a do osób, które nie mogą wstać z łóżka, ksiądz przychodzi do pokoju.

W niedzielę, o godzinie 14:00 odprawiana jest Msza św. w naszej kaplicy.

W ostatnich latach odbyły się pielgrzymki do Rud, na Górę Św. Anny i Kamienia Śląskiego,  do Lourdes, La Salette i Rzymu (audiencja u Ojca Świętego).

Współpraca z parafią św. Jakuba w Sośnicowicach przyczyniła się do współorganizacji Jarmarku Adwentowego, który na stałe wpisał się  w kalendarz imprez lokalnych.

Corocznie jesteśmy również gospodarzami tradycyjnego Spotkania opłatkowego, w którym uczestniczą przedstawiciele Powiatu, Gminy i władz kościelnych.