Usługi socjalne

Usługi socjalne

Do świadczonych usług socjalnych należy przede wszystkim:

  • przyjęcie nowego mieszkańca do DPS
  • prowadzenie dokumentacji mieszkanek
  • pomoc w unormowaniu spraw urzędowych, prawnych
  • naliczanie kosztów utrzymania
  • utrzymywanie kontaktów z rodzina mieszkanek
  • rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb
  • udział w aktywizacji mieszkańców
  • organizacja turnusów rehabilitacyjnych
  • odwiedzanie chorych mieszkanek przebywających w szpitalu
  • sprawienie pogrzebu