Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA

Usługi socjalne

 

Pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej Ostoja służą pomocą wszystkim mieszkańcom, a do ich podstawowych obowiązków należy:

 • Wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, w celu ustalenia jej aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenie informacji o warunkach przyjęcia do Domu.
 • Aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłej mieszkanki
 • Pomoc w zapoznaniu się z topografią Domu
 • Prowadzenie dokumentacji mieszkanek
 • Wspomaganie i wspieranie mieszkanek we wszystkich sprawach dotyczących życia codziennego począwszy od pomocy w adaptacji w nowym środowisku aż do załatwienia spraw administracyjno - urzędowych w szczególności:
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych takich jak zameldowanie
  • wyrobienie niezbędnych dokumentów (dowód osobisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej)
  • likwidacja mieszkania
  • wypowiedzenie umów z gazownią, elektrownią, firmą telekomunikacyjną i innych
  • pomoc w złożeniu wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • pomoc w złożeniu wniosków o wydanie zasiłku pielęgnacyjnego
  • pomoc w załatwianiu renty, świadczenia uzupełniającego
  • pomoc w załatwianiu spraw komorniczych i sądowych
  • pomoc przy zrobieniu drobnych zakupów
  • pomoc w innych sprawach urzędowych OPS, ZUS, PCPR, Sąd
 • Stymulowanie i pomoc w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z rodziną mieszkanki oraz z społecznością lokalną.
 • Rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb.
 •  Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu Pomocy.
 • Prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej mieszkanki (proces ubezwłasnowolnienia)
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, w tym składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
 • Pomoc w organizacji i uczestnictwo w różnych formach aktywności mieszkanek
 • Zwrot z odpłatności za nieobecność w domu pomocy społecznej
 • Pomoc w zaopatrzeniu mieszkanek w środki pomocnicze oraz sprzęt ortopedyczny
 • Nadzór nad odpłatnością za pobyt w DPS
 • Odwiedzanie chorych mieszkanek przebywających w szpitalu
 • Aktualizacja wywiadów środowiskowych Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR
 • Pomoc rodzinom w organizacji pochówku mieszkanek DPS, a także organizacja pochówku dla mieszkanek DPS którzy nie mają rodziny
 • likwidacja depozytów po zmarłych mieszkankach