Nr sprawy: AG.261.8.2020

 

Informacja

o złożonych w toku postępowania ofertach dodatkowych.

         Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 zamieszcza informacje dotyczące: ofert dodatkowych złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Sośnicowicach”.

 

Do dnia 11.12.2020 r do godz. 10.00, do siedziby Zamawiającego wpłynęła tyko jedna oferta dodatkowa oznaczona w/w postępowaniu numerem 3.

 

1. Zestawienie ofert dodatkowych złożonych w toku postępowania.

Nr oferty

 

 

Nazwa firmy

 

Cena brutto

 

 

 

3

 

Firma Handlowo-Usługowa „IRMAK”

Ireneusz Klimaszewski

44-100 Gliwice ul. Ku Dolom 6.

 

 

 

 2,35  zł

 

 

Sośnicowice, dnia 11.12.2020 r.