Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA
Obowiązek informacyjny RODO

 
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Kozielska 1, tel. (32) 2387542, (32) 3354334

 

RODO – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zawiadamiamy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Funkcję tą sprawuje – Małgorzata Karaś

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adresem korespondencyjnym Administratora

 
Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

 
Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 
Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a.   prawo dostępu do treści swoich danych

b.   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f.    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec tych danych stosowane profilowanie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia świadczeń pomocy społecznej. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne.