Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 32 238 75 42

+48 32 238 75 43

+48 32 335 43 34

fax. wew. 20

logo BIP Link do BIP DPS OSTOJA

Cel i zakres działania

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Celem naszego Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.
Do zakresu zadań naszego Domu należy: 

 • udział mieszkańców w terapii zajęciowej, podnoszeniu ich sprawności i aktywności,  
 • umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im na podstawie przepisów świadczeń zdrowotnych, pokrycie kosztów ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu za leki i środki pomocnicze,
 • możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, w tym umożliwienia kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 • zapewnienia w zakresie potrzeb edukacyjnych pobierania nauki, uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, uczenia i wychowywania przez doświadczenia życiowe,
 • zapewnienie nawiązywania, utrzymywania i rozwoju kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców domu z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,
 • organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych oraz możliwości udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,
 • zapewnienie działania zmierzającego do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i innych formach odpoczynku,
 • zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach mieszkańców domu,
 • zapewnienie warunków godnego umierania i sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.